საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

GDPR მოკლე გზამკვლევი

2018 წლის 25 მაისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაცია შევიდა ძალაში

28 იანვრის ფიქრები

28 იანვარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეა

თანხმობა – ყველა შემთხვევაში გამოგვადგება?!

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისთვის მხოლოდ თანხმობის მოპოვება არ კმარა

მონაცემთა დაცვის აუდიტი

მონაცემთა დაცვის აუდიტი

პერსონალურ მონაცემთა ეფექტიანი დაცვა გულისხმობს მონაცემთა დაცვის სათანადო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების გატარებას, რაც შეიძლება იყოს მონაცემთა უსაფრთხოება, მათ შორის ფიზიკურ უსაფრთხოება, მონაცემებზე წვდომის კონტროლი, ორგანიზაციის შიგნით შესაბამისი როლებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა-გადანაწილება, გამოვლენილ რისკებზე რეაგირების წესი და ა.შ

Privacy Logic Group-ის გამოცდილი გუნდი გთავაზობთ სპეციალური კითხვარების საშუალებით თქვენს ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის სტანდარტების შემოწმება/შეფასებას როგორც მთელი ორგანიზაციისათვის, ასევე კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით (HR, შიდა კონტროლი, ფინანსური სამსახური და ა.შ.), შესაბამისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების არსებობის შემოწმებას/შეფასებას, რისკებისა და მათი გადაწყვეტის გზების იდენტიფიცირებას.