საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

GDPR მოკლე გზამკვლევი

2018 წლის 25 მაისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაცია შევიდა ძალაში

28 იანვრის ფიქრები

28 იანვარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეა

თანხმობა – ყველა შემთხვევაში გამოგვადგება?!

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისთვის მხოლოდ თანხმობის მოპოვება არ კმარა

მონაცემთა დაცვის პროგრამის შემუშავება/დანერგვა

მონაცემთა დაცვის პროგრამის შემუშავება/დანერგვა

იმისათვის, რომ ორგანიზაციაში სათანადოდ იყოს დაცული პერსონალური მონაცემები, გარდა მონაცემთა დამუშავების საფუძვლების და პრინციპების ცოდნისა, აუცილებელია ზოგადი ხედვისა და სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც საშუალებას იძლევა ზუსტად შეფასდეს და დაიდენტიფიცირდეს მონაცემთა დამუშავების ძირითადი წერტილები, მოხდეს მონაცემთა ინვენტარიზაცია და კლასიფიკაცია, დაინერგოს შესაბამისი და ეფექტიანი გასატარებელი ღონისძიებები.

გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საჭიროებებზე მორგებული პროგრამის შემუშავებასა და დანერგვას