საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

GDPR მოკლე გზამკვლევი

2018 წლის 25 მაისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი რეგულაცია შევიდა ძალაში

28 იანვრის ფიქრები

28 იანვარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეა

თანხმობა – ყველა შემთხვევაში გამოგვადგება?!

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისთვის მხოლოდ თანხმობის მოპოვება არ კმარა

წარმომადგენლობა

წარმომადგენლობა

ნებისმიერი ორგანიზაციის საქმიანობის პროცესში შესაძებელია საჭირო გახდეს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ თუ სასამართლო ორგანოებთან ურთიერთობა, ასევე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა შესაძლებელია განცხადების საფუძველზე და/ან საკუთარი ინიციატივით გადაწყვიტოს თქვენი ორგანიზაციის შემოწმება. შესაძლებელია, viagra pas cher ვინმემ საჩივრით მიმართოს ინსპექტორს თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით.

Privacy Logic Group გთავაზობთ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სახელმწიფო ორგანოებთან და სასამართლოსთან ურთიერთობის წარმართვას, წარმომადგენლობას საქმისწარმოებისა და/ან სამართალწარმოების პროცესში. ჩვენი პროფესიონალთა გუნდს აქვს სასამართლო წარმომადგენლობის მრავალწლიანი გამოცდილება და ზურგს უმაგრებთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კარგი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.