კომპანიის შესახებ

Privacy Logic Group წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში სპეციალიზებულ საკონსულტაციო კომპანიას, რომელიც აერთიანებს სამართლის, ინფორმაციული ტექნოლოგოიებისა და ბიზნესის ანალიზის კვალიფიციურ სპეციალისტებს

Privacy Logic Group მზად არის უპასუხოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას და გადაჭრას მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სირთულის ამოცანა სხვადასხვა ზომისა და ტიპის ორგანიზაციისთვის

 

  • 24/7 ონლაინ დახმარება
  • საერთაშორისო კლიენტები
  • უსაფრთხოების მაღალი დონე
  • კიბერ დანაშაულთან ბრძოლა
  • კლიენტთან კომუნიკაცია
+32 2552001
info@privacy.ge
+995 593 314 304
ს, ცინცაძის ქ.12, N4-12

ჩვენი პროდუქტები სრულად

განხორციელებული პროექტები სრულად

კომპანიის დაარსება

2017

2018 წლის 25 მაისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი ევროპული რეგულაცია GDPR ამოქმედდა, PLG-მ ამ თემასთან დაკავშირებით მოკლე გზამკვლევი მოამზადა.

2018

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის აუდიტი და რეკომენდაციების იმპლემენტაცია, დაფინანსებული USAID TetraTech-ის მიერ.

2019

JSC VABACO-სთვის პროდუქტის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ანალიზი.

2019

2019 წლიდან - PLG გარე ოფიცრის მომსახურებას უწევს კომპანია ტექნოკრედიტს.

2019

პარტნიორები